13 May
Arkeolojik SİT alanlarında yapılaşma tartışması

Arkeolojik SİT alanlarında yapılaşma tartışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, arkeolojik SİT alanlarında yapılaşmanın önünü açan düzenleme için toplandı. Kurulun önerisiyle, 1999 tarihli İlke Kararı'na kamu güvenliğini ön gören yeni bir madde eklendi.

Türkiye'de özellikle son dönemde tartışmaya açılan SİT alanlarına yapılaşma sorununa Hükümet kanadından tartışma yaratacak bir hamle geldi. 7 Nisan tarihinde Ankara'dan toplanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 1999 tarihli "Arkeolojik SİT'ler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı"na ek bir koyma kararı aldı. Söz konusu ek madde, "kamu güvenliği"nin ön planda tutulmasını öneriyor.

Resmi Gazete'de yayınlandı: SİT alanlarında kamu güvenliği sorunu
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan karar, "1999 tarihli ilke karararının uygulanması hususunda yaşanan sorunların değerlendirildiği" vurgusuyla resmi gazetede yayınlandı. Yeni düzenleme Resmi Gazete'ye şu şekilde yansıdı:

"Anılan İlke Kararının I. derece arkeolojik site ilişkin 1. Maddesinin (f) bendinden sonra gelmek üzere; “g) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projelerin ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebileceğine, projesi koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak bilim kurulu denetiminde yapılabileceğine, ö ifadesinin, Aynı İlke Kararının II. derece arkeolojik site ilişkin 2. Maddesinin (b) bendindeki “I. derece arkeolojik SİT koruma ve kullanma koşullarının a, b, c, ç, d, e, f ö ifadesinden sonra gelmek üzere “, g ifadesinin eklenmesine karar verildi.”

SİT alanlarında yapılaşma
Söz konusu düzenlemeyi değerlendiren uzmanlar yeni kararla birlikte 1. derecede Arkeolojik SİT alanlarında yapılaşmanın mümkün hale geleceğini vurguladı. Yeni düzenleme kapsamında Arkeolojik SİT alanı olarak kabul edilen bölgelere karakol ve güvenlik noktası yapılabilmek adına, bilim kurulunun kararı yeterli olacak.